Nyheter

Anslag: Sydöstra Skånes Räddningstjänst medlemskommuner 2019-05-28

Organ

Sydöstra Skånes Räddningstjänst medlemskommuner

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Paragraf

§§ 1-9

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-05

Datum då anslaget tas ned

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Anslaget av

Mary Nilsson