Nyheter

Anslag: ÖKRAB sammanträde 2019-11-14

Organ

ÖKRAB

Sammanträdesdatum

2019-11-14

Paragrafer

§§ 72-97

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-26

Datum då anslaget tas ned

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

ÖKRAB

Anslagit av

Patrik Månehall