Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2019-11-15

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-15

Paragrafer

§§ 98-106

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-20

Datum då anslaget tas ned

2019-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg