Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2019-10-18

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-18

Paragrafer

§§ 88-97

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-24

Datum då anslaget tas ned

2019-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson