Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2019-09-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-20

Paragrafer

§§ 78-87

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Datum då anslaget tas ned

2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna Silver genom Mary Nilsson