Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2019-08-23

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-23

Paragrafer

§§ 66-77

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-30

Datum då anslaget tas ned

2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna Silver genom Mary Nilsson