Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-22

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-22

Paragrafer

§§ 88-98

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-27

Datum då anslaget tas ned

2021-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av

Johanna Kandell