Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-28

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-28

Paragrafer

§§ 60-78

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-02

Datum då anslaget tas ned

2020-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna Silver genom Britt Ekstrand