Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-28

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Paragrafer

§§ 13-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-06

Datum då anslaget tas ned

2020-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna Silver genom Mary Nilsson