Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-06

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-06

Paragrafer

§§ 107-116

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-13

Datum då anslaget tas ned

2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander