Nyheter

Anslag: Revisorerna 2021-10-25

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Paragrafer

§§ 51-53

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-26

Datum då anslaget tas ned

2021-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar