Nyheter

Anslag: Revisorerna 2021-10-13

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Paragrafer

§§ 47-50

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-19

Datum då anslaget tas ned

2021-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar