Nyheter

Anslag: Revisorerna 2021-09-21

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Paragrafer

§§ 39-46

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-24

Datum då anslaget tas ned

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar