Nyheter

Anslag: Revisorerna 2020-11-19

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Paragrafer

§§ 51-58

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-27

Datum då anslaget tas ned

2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar