Nyheter

Anslag: Revisorerna 2020-11-09

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

§§ 49-50

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar