Nyheter

Anslag: Revisorerna 2020-06-18

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-06-18

Paragrafer

§§ 27-29

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-26

Datum då anslaget tas ned

2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar