Nyheter

Anslag: Revisorerna 2019-11-21

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Paragrafer

§§ 58-63

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-28

Datum då anslaget tas ned

2019-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar