Nyheter

Anslag: Revisorerna 2019-10-21

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-10-21

Paragrafer

§§ 54-57

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-24

Datum då anslaget tas ned

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar