Nyheter

Anslag: Revisorerna 2019-09-18

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Paragrafer

§§ 47-53

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Datum då anslaget tas ned

2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar