Nyheter

Anslag: Revisorerna 2019-08-15

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-08-15

Paragrafer

§§ 44-46

Datum då anslaget sätts upp

2019-08-27

Datum då anslaget tas ned

2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar