Nyheter

Anslag: Revisorerna 2019-06-19

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§§ 41-43

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-01

Datum då anslaget tas ned

2019-07-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar