Nyheter

Anslag: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-06-04

Organ

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-06-04

Paragraf

§§ 6-9

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-24

Datum då anslaget tas ned

2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Östra kommunhuset, Kristianstad

Anslaget av

Martin Wassenius