Nyheter

Anslag: Österlenhem AB 2020-01-23

Organ

Österlenhem AB

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Protokoll 1

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-13

Datum då anslaget tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist