Nyheter

Anslag: Österlenhem AB 2019-10-24

Organ

Österlenhem AB

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Protokoll 7

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall