Nyheter

Anslag: Österlenhem AB 2019-08-22

Organ

Österlenhem AB

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Protokoll 5

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-11

Datum då anslaget tas ned

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall