Nyheter

Anslag: Miljöförbundets sammanträde 10 juli 2019

Organ

Miljöförbundets sammanträde

Sammanträdesdatum

10 juli 2019

Paragraf

-

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-15

Datum då anslaget tas ned

2019-08-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall