Nyheter

Anslag: Ystad-Österlenregionens miljöförbund, direktionen 2020-02-03

Organ

Ystad-Österlenregionens miljöförbundet, direktionen

Sammanträdesdatum

3 februari 2020

Paragraf

§§ 1-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-13

Datum då anslaget tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförbundet, Gladanleden 2, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist