Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-17

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Paragrafer

§ 52-64

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-26

Datum då anslaget tas ned

2020-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar