Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-23

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Paragrafer

§ 37-41

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-01

Datum då anslaget tas ned

2020-07-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar