Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-25

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-25

Paragrafer

§§ 10-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-05

Datum då anslaget tas ned

2020-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar