Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-24

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Paragrafer

§§ 54-60

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-27

Datum då anslaget tas ned

2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar