Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-25

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-25

Paragrafer

§§ 38-46

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-03

Datum då anslaget tas ned

2019-07-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar