Nyheter

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-20

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-20

Paragrafer

§§ 27-36

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-29

Datum då anslaget tas ned

2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar