Nyheter

Anslag: Konstituerande styrelsemöte Österlen VA AB

Organ

Österlen VA AB

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Paragraf

§§ 1-10

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-30

Datum då anslaget tas ned

2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Martin Wassenius