Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragraf

§§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-14

Datum då anslaget tas ned

2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson