Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-24

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Paragraf

§§ 145-157

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-30

Datum då anslaget tas ned

2020-07-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson