Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Paragraf

§§ 106-128

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-19

Datum då anslaget tas ned

2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Britt Ekstrand