Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragraf

§§ 71-86

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-25

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson