Nyheter

Anslag: VA-bolagets interimsstyrelse 2020-01-16

Organ

VA-bolagets interimsstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-01-16

Paragraf

§§ 1-12

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-22

Datum då anslaget tas ned

2020-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson