Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Paragraf

§§ 22-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-12

Datum då anslaget tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson