Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-08

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Paragraf

§§ 1-21

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-14

Datum då anslaget tas ned

2020-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson