Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Paragraf

§§ 219-236

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-21

Datum då anslaget tas ned

2019-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson