Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Paragraf

§§ 204-218

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-02

Datum då anslaget tas ned

2019-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson