Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-18

Paragraf

§§ 191-203

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-25

Datum då anslaget tas ned

2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson