Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-04

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragraf

§§ 183-190

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-13

Datum då anslaget tas ned

2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander