Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsen 2019-06-19

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragraf

§§ 75-100

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-03

Datum då anslaget tas ned

2019-07-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist genom Mary Nilsson