Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-29

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Paragraf

§§ 143-162

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-11

Datum då anslaget tas ned

2019-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson