Nyheter

Anslag: Miljöförbundets sammanträde 13 maj 2019

Organ

Miljöförbundets sammanträde 13 maj 2019

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Paragraf

-

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-24

Datum då anslaget tas ned

2019-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Patrik Månehall