Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Paragraf

§§ 114-142

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-20

Datum då anslaget tas ned

2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson