Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Paragraf

§§ 89-113

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-08

Datum då anslaget tas ned

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson