Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsen 2020-02-26

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-26

Paragraf

§§ 17-37

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-05

Datum då anslaget tas ned

2020-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom Mary Nilsson